This website uses cookies to help us improve our services, personalize ads and analyze traffic. By using our site, you agree to this.
More info
csende
X

Regata Storica

Regata Storica

Regata Storica je jedna z nejdůležitějších a nejstarších benátských slavností organizovaná tamní radnicí. Její historie sahá do poloviny 13. století. Na regatu se sjíždějí desetitisíce návštěvníků z celého světa. Z Prahy do italských Benátek míří loď, která je světovým unikátem propojení dvou řemesel - benátského lodního a českého řezbářského, které je inspirováno slavným obdobím baroka. Tzv. bissona Praga poprvé vypluje již 1. září! Spolu s dalšími deseti původními bissonami se zúčastní slavnosti Regata Storica. S italskými veslaři budou na bissone Praga veslovat zástupci z Pražských Benátek, Svatojánského spolku a Voroplavby. Učast na regatě je poctou všem lidem od vody, kteří ctí odkaz sv. Jana Nepomuckého, patrona všech řemesel spojených s vodou a patrona všech gondoliérů v Benátkách. Socha sv. Jana Nepomuckého je jedinou na Canal Grande. Celé dílo je organizováno Svatojánským spolkem z Prahy a je hrazeno ze soukromých zdrojů převozníka pražského, Zdeňka Bergmana, a to bez jakýchkoliv dotací či příspěvků měst, států nebo Evropské unie. Svatojánský spolek v obnovené, více jak třísetleté tradici, organizuje každoročně v Praze na Vltavě Svatojánské slavnosti NAVALIS. Díky patronu sv. Jana Nepomuckého jsou propojeny Benátky s Prahou a na Svatojánské slavnosti NAVALIS již jedenáctým rokem přijíždějí nejen benátští gondoliéři a benátské lodě typu sandolo, mascareta, caorlina, quattordessona, ale i dvě barokní lodě typu bissona - Geografia a Cavalli, které v roce 2018 vůbec poprvé opustily slané vody laguny, aby se historicky poprvé účastnily slavností mimo Benátky.